Veze

IHITECH Kft.

Adresa:7741 Nagykozár (Nađkozar), ul. Kossuth (Košut) 12.
Tel.:+36 (30) 937 1746
Tel.:+36 (70) 317 9885
Fax:+36 (72) 414 589
E-mail:info@ihitech.hu
Radno vrijeme:ponedjeljak-petak 8:00 - 16:00

Stovarište

Firma raspolaže sa stovarištem udaljenim od centra grada Pečuha svega na 8 km, u unutrašnjosti Nagykozár-a, po Gksz. svrstavanju (Trgovinski, Uslužni, Gazdinski teren) od 12 000 m2, u sopstvenom vlasništvu. Tu se nalaze zgrada ureda na dva kata, industrijska hala, magacini.