Uprava kvalitete

Ravnateljstvo IHITECH Kft.-a je spoznalo, kako je usluživanje naručitelja i zadovoljavanje njihovih zahtijeva moguće jedino uz bezbijednu, kvalitetno besprijekornu uslugu, kao i uz bezuvjetno pridržavanje pravnih propisa i drugih zahtjeva.

U interesu toga, procese usluživanja, integrisani sustav uprave smo tako organizirali, i ono djeluje tako, što su oni u uskoj povezanosti jedan s drugim, pa tako omogućavaju zadovoljiti zahtjeve naših naručitelja, odgovarajući najvišim zahtjevima kvalitete.

Jačanje naše pozicije na tržištu i dobar glas, između ostalog garantiraju usluge odgovarajuće očekivanjima, kao i djelotvorni integrisani upravni sustav.

Iz svega toga potiče, kako smatramo vanredno važnim sve one djelatnosti, koje pomažu dostizanje naših ciljeva, a s time i zadovoljstvo naših naručitelja.

Cilj integrisanog sustava je, da ravnanje i djelatnost naše organizacije bude uredan i pregledan, naše usluge odgvoaraju očekivanju kupaca, pravnim propisima i drugim potražnjama na taj način, što s ostvarenjem integrisane politike kao i naših ciljeva, obezbijedimo uspješnost IHITECH Kft.-a, njegov dalekosežni razvoj, a sa time i radno mjesto naših suradnika.

Ravnateljstvo IHITECH Kft.-a tijekom svoje djelatnosti posvjećuje iznimni značaj ostvarenju KVALITETE, ZAŠTITE OKOLIŠA, kao i ZDRAVSTVENE ZAŠTITE i BEZBJEDNOSTI NA RADU na radnim mjestima. U interesu toga se obavezao na održavanje i tečno razvijanje integrisanog upravnog sustava po standardima EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, kao i BS OHSAS 18001:2007, kao i za obezbjeđivanje potrebnih ljudskih i tehničkih energetskih izvora.

Ciljevi:

  • Obezbjeđivanje odgovarajuće kvalitete usluga i njihovo razvijanje u tijeku, za održavanje zadovoljstva naših naručioca.
  • Tečno popravljanje učinka na okoliš, sprečavanje opasnih situacija i zagađivanja okoliša, umanjenje opterećenja okoliša
  • Praktično ostvarenje zdravstvene zaštite na radnom mjestu i bezbjednosti na radu na najvišem nivou, umanjivanje opasnosti i rizičnih faktora, poboljšavanje njihove obrade u tijeku, sprečavanje udesa na radnom mjestu.

U interesu postizanja naših ciljeva:

Stalno održavamo vezu s dobavljačima, s kontrolama obezbjeđujemo najvišu kakvoću za naše naručitelje. Brinemo se o besprijekornom održavanju propisa, koji se odnose na naše usluge, na zahtjeve kupaca, kao i na daljnje pravne i druge zahtjeve, koji su na snazi u Mađarskoj.

Pomažemo individualan razvoj naših radnika s redovnim kursevima i doprinosima za dalje školovanje, kao i osviješćivanjem o važnosti kvalitete, zaštite okoliša, zaštite zdravlja, to jest bezbjednosti na radu.

Pratimo u tijeku i držimo pod nadzorom svoju djelatnost davanja usluga, značajne uplive na okoliš, kao i opasnosti u svezi sa zdravstvenom zaštitom i bezbjednošću na radu.

Poboljšavamo radne okolnosti u tijeku, svijesno uobličeni i organizirani sustav podstiče vršenje rada orijentisanog ka kvalitetu, bezbijednošću okoliša i zaštite na radu.

Naše unutrašnje i vanjske veze planiramo na duge trase, čineći i naše partnere i naše radnike zainteresiranim u izvršavanju naših očekivanja, što kontrolišemo u tijeku.

U našoj poslovnoj filozofiji NARUČITELJ ispunjava iznimno važnu, centralnu ulogu.

Uprava našeg društva očekuje od svakog partnera i suradnika, da razumiju integrisanu politiku, ostvare propisane procese, pa tako tečno uzimajuću udio u radu integrisanog upravnog sustava, s osobnom odgovornošću i znanjem pripomogne ostvarenju politike, ciljeva i očekivanja, a s time i povećavanju konkurentnosti organizacije.