Minőségirányítás

Az IHITECH Kft. vezetése felismerte, hogy megrendelők kiszolgálása, igényeik kielégítése csak biztonságos, minőségileg kifogástalan szolgáltatással, valamint a jogszabályi és egyéb követelmények maradéktalan betartásával lehetséges.

Ennek érdekében szolgáltatási folyamatainkat, rendszerünket úgy szerveztük és működtetjük, hogy azok egymással szoros kapcsolatban képesek legyenek megrendelőink igényeit a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően kielégíteni.

Hírnevünk és piaci pozíciónk erősítését többek között az elvárásoknak megfelelő szolgáltatások, valamint a hatékony irányítási rendszer garantálja.

Mindezekből adódóan, kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységeknek, amelyek céljaink elérését, ezáltal megrendelőink elégedettségét segítik elő.

Irányítási rendszerünk célja, hogy szervezetünk irányítása, működése szabályozott és áttekinthető legyen, szolgáltatásaink megfeleljenek a vevői, jogszabályi és egyéb elvárásoknak oly módon, hogy integrált politikánk, valamint céljaink megvalósításával biztosítsuk az IHITECH Kft. eredményességét, hosszú távú fejlődését, ezáltal munkatársaink munkahelyét.

Az IHITECH Kft. vezetősége kiemelt jelentőséget tulajdonít tevékenysége során a MINŐSÉG, a KÖRNYEZETVÉDELEM, valamint a munkahelyi EGÉSZSÉGVÉDELEM és MUNKABIZTONSÁG legmagasabb szintű megvalósításának. Ennek érdekében elkötelezte magát a folyamatos fejlesztések, valamint a szükséges emberi és technikai erőforrások biztosítása iránt.

Céljaink:

  • Szolgáltatásaink megfelelő minőségének biztosítása és folyamatos javítása a megrendelők elégedettségének fenntartására
  • Környezeti teljesítményünk folyamatos javítása, a vészhelyzetek és a környezetszennyezés megelőzése, a környezetterhelés csökkentése
  • A munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság legmagasabb szintű gyakorlati megvalósítása, a veszélyek, kockázatok csökkentése, kezelésük folyamatos javítása, a munkahelyi balesetek megelőzése

Céljaink elérése érdekében:

Folyamatosan kapcsolatot tartunk beszállítóinkkal, ellenőrzésekkel biztosítjuk minden területen a legmagasabb minőséget megrendelőinknek. Gondoskodunk a tevékenységünkre és szolgáltatásainkra vonatkozó belső előírásoknak, vevői követelményeknek, valamint a Magyarországon hatályos jogi és egyéb követelményeknek való maradéktalan megfelelésről.

Rendszeres oktatásokkal és továbbképzési hozzájárulással segítjük munkatársaink egyéni fejlődését, valamint a minőség, környezet- és egészségvédelem, illetve munkabiztonság fontosságának tudatosítását.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük, és szabályozás alatt tartjuk szolgáltatás –nyújtási tevékenységünket, jelentős környezeti hatásainkat, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági veszélyeket.

Munkakörülményeink javítására folyamatos gondot fordítunk, tudatosan kialakított és szervezett rendszerünk serkenti a minőség-, környezet- és munkabiztonság-orientált munkavégzést.

Külső és belső kapcsolatainkban hosszú távra tervezünk, partnereinket és dolgozóinkat is érdekeltté téve elvárásaink teljesítésében, melyet folyamatosan ellenőrzünk.

A MEGRENDELŐ kiemelten fontos, központi szerepet tölt be üzleti filozófiánkban.

Társaságunk vezetősége minden munkatársától és partnerétől elvárja, hogy az integrált politikát megértse, az előírt folyamatokat megvalósítsa, és folyamatosan tökéletesítse aktívan részt vállalva ezzel az integrált irányítási rendszer működtetésében, személyes felelősségével és tudásával járuljon hozzá a politika, a célok és elvárások teljesüléséhez, ezáltal a szervezet versenyképességének fokozásához.