Hevestherm (Hevešterm) 76 Optima

Termoizolaciona moć i do koeficijenta 0,82 u ovoj kategoriji cijena! A o obliku s lukom, koji je lijepo vidjeti, o idealnoj debljini profila još i nismo govorili! Više nego OPTIMA-lno.

Opće karakteristike proizvoda:

  • S ramom od 76 mm, s 5 komora, i krilom od 82 mm, s 5 komora
  • Austrijski sigurnosni temeljni okovi Maco, s preprečavačem pogrešnog rada, i funkcijom provjetravanja pomoću proreza
  • Dvostruko gumeno zaptivanje u sivoj, kod obojenih u crnoj boji
  • Široki asortiman boja i šara.
FAKTORI TERMOIZOLACIJE
W/m2K
staklo
Ug
cijela konstrukcija
Uw
u slučaju dvoslojnog stakla 1,0 1,23
u slučaju troslojnog stakla 0,67 1,03
u slučaju troslojnog stakla sa specijalnim odstojnikom  0,50  0,82

Nazad na stranicu liste!